WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | 

Pracownicy Katedry
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Pracownicy Katedry
dr hab. prof. US Marek Kunasz - kierownik Katedry
dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
dr Karolina Drela
dr Magdalena Kogut-Jaworska
dr Agnieszka Kwarcińska
dr Agnieszka Malkowska
dr Marta Młokosiewicz
dr Alicja Nerć-Pełka
dr Jarosław Poteralski
dr Aneta Sokół
mgr Martyna Kostrzewska
mgr Ewelina Konarska-Michalczyk
mgr Izabela Osek