WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Najważniejsze publikacje
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy
Pytania na egzamin
Hasła do prac
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Najważniejsze publikacje
Monografia: Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas

Volumina, Szczecin 2018.
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2014.
Monografia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji

K.Włodarczyk (red.)

Volumina, Szczecin 2015.
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki (red.)

Volumina, Szczecin 2012.
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2013.
Monografia: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2018.
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech (red.)

Zapol, Szczecin 2016.
Monografia: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2014.
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.
Monografia: Procesy w organizacji - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Zapol, Szczecin 2016.
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Współczesne problemy kadrowe

W.Jarecki (red.)

Economicus, Szczecin 2013.
Monografia: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2012.
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2013.
Monografia: Zarządzanie procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
22-24.04.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl