WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | 


Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 172 Pobrań: 0
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 161 Pobrań: 0
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 157 Pobrań: 0
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 183 Pobrań: 0
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 165 Pobrań: 0
Monografia: Procesy w organizacji - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 173 Pobrań: 0
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 174 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 161 Pobrań: 0
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 169 Pobrań: 0
Monografia: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 162 Pobrań: 0

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl