WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | 


Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 72 Pobrań: 0
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 64 Pobrań: 0
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 57 Pobrań: 0
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 65 Pobrań: 0
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 74 Pobrań: 0
Monografia: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 79 Pobrań: 0
Monografia: Entrepreneurship and human capital in theory and pratice. Chosen aspects

S.Misiak-Kwit

Volumina, Szczecin 2015.

Wejść: 73 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2015.

Wejść: 65 Pobrań: 0
Monografia: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 73 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki - rozwój ku wartościom

M.Młokosiewicz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 61 Pobrań: 0
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 57 Pobrań: 0
Monografia: Mikro i makro aspekty gospodarowania

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 71 Pobrań: 0

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl