WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Seria Gospodarka i organizacja
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Seria Gospodarka i organizacja
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | 


Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 161 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 168 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 171 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - Społeczna odpowiedzialność biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Szczecin 2019.

Wejść: 169 Pobrań: 0

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl