Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne, P.Zwiech (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Praca: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspe ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspe ...
Monografia: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne

P.Zwiech (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 303 Pobrań: 0