Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, E.Mazur-Wierzbicka, D.Janczewska (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Praca: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - per ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - per ...
Monografia: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii

E.Mazur-Wierzbicka, D.Janczewska (red.)

Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2019.

Wejść: 352 Pobrań: 0