Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne, A.Sokół, K.Słupińska, K.Drela, M.Kogut-Jaworska
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Praca: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój ...
Monografia: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne

A.Sokół, K.Słupińska, K.Drela, M.Kogut-Jaworska

CeDeWu, Warszawa 2020.

Wejść: 336 Pobrań: 0