Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne, A.Sokół, K.Słupińska, K.Drela, M.Kogut-Jaworska
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój ...
Monografia: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne

A.Sokół, K.Słupińska, K.Drela, M.Kogut-Jaworska

CeDeWu, Warszawa 2020.

Wejść: 126 Pobrań: 0

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl