Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Współczesne wyzwania w obszarze zarządza ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Współczesne wyzwania w obszarze zarządza ...
Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 162 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zasoby ludzkie to najcenniejszy kapitał każdej organizacji, stąd też osoby decyzyjne winny zadbać nade wszystko o prawidłowe nimi zarządzanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi istotny element całego systemu zarządzania organizacją - może przyczynić się do jej rynkowego sukcesu, bądź doprowadzić do jej upadku. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu permanentnej zmiany, w jakiej funkcjonują współcześnie organizacje. Dlatego też powinny one ukierunkować się na wdrażanie takich koncepcji zarządzania i metod praktycznego działania, które pozwolą na najlepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego z pożytkiem dla pracowników i nich samych. Z pewnością jest to jedno z wyzwań, przed jakimi stoją współcześnie firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Na stronach niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie treści dotyczące istotnych i aktualnych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz efektywnością procesów zarządzania uwarunkowanych zasobami ludzkimi. Autorzy w swoich rozważaniach przedstawiają zagadnienia teoretyczne (przyjmując często odmienne perspektywy), jak i podejmują empirycznie próby odpowiedzi na postawione pytania badawcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

SPIS TREŚCI:
  • Ocena procesu rekrutacji w MSP z perspektywy pracownika - wyniki badań (Tomasz Kusio), s. 7-20.
  • Pochwały i nagany na stanowisku pracy jako instrument oddziaływania motywacyjnego w świetle wyników badań (Marek Kunasz), s. 21-34.
  • Klimat organizacyjny jako element doskonalenia systemu motywowania pracowników (Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Żaneta Nejman), s. 35-48.
  • Koncepcja zarządzania różnorodnością w kontekście zmian otoczenia lubuskich przedsiębiorstw (Karolina Gębska), s. 49-62.
  • Zarys problemu komunikacji wewnętrznej w organizacji pomiędzy przedstawicielami różnych generacji obecnych na rynku pracy (Katarzyna Staśkiewicz), s. 63-69.
  • Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym a rozwój przedsiębiorstwa (Anna Misztal), s. 70-82.
  • Rola User-Driven-Innovation w kreowaniu i wdrażaniu innowacji marketingowych (Zofia Gródek-Szostak, Olga Jando, Anna Szeląg-Sikora), s. 83-94.
  • Współczesne przedsiębiorstwo w wirtualnej rzeczywistości (Dariusz Frontczak), s. 95-104.
  • Human capacity building at the level of regional and municipal authorities: challenges and solutions (Nadezhda Arkhipova, Ljudmila Sadovni?ova, Olga Sedova), s. 105-111.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl