Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Podejście procesowe w zarządzaniu organi ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Podejście procesowe w zarządzaniu organi ...
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 70 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Problematyka procesowego podejścia do zarządzania obecna jest w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej, a efekty jej wdrożenia zaowocowały poprawą efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji. Dążenie do efektywności oraz innowacyjności przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności zmusza organizacje do zastosowania nowoczesnych technologii. W szybko zmieniającej się współczesnej gospodarce poszukiwane są także nowe, efektywniejsze sposoby zarządzania. Od wyboru konkretnej metody zarządzania może zależeć pozycja organizacji oraz jej zdolność do wygrywania w walce konkurencyjnej. W powyższy kontekst wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 10 rozdziałów. W pierwszej części pracy nakreślono specyfikę zarządzania procesowego i doskonalenia procesów, a w kolejnej aspekty monitorowania procesów zarządzania. Zaprezentowane w publikacji rozdziały przedstawiają zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania procesami w organizacjach.

SPIS TREŚCI:
  • Zarządzanie procesowe a współczesne elementy zarządzania w gospodarce globalnej (J.Wąchol), s. 9-20.
  • Zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych w turystyce (A.Chęcińska-Zaucha, Z.Gródek-Szostak), s. 21-32.
  • Perspektywa procesu a orientacja na klienta w podmiotach leczniczych (B.Piszczygłowa), s. 33-46.
  • Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu (M.Major), s. 47-60.
  • Zmiany w systemie zarządzania jakością dotyczące zarządzania procesami (J.Wierzowiecka), s. 61-74.
  • Modelowanie informatyczne procesów zarządzania (L.Petryshyn), s. 75-86.
  • Technologia Web 2.0 w zarządzaniu procesowym na poziomie gminy - podejście modelowe (K.Hauke), s. 87-100.
  • Crowdsourcing procesów biznesowych w organizacjach publicznych (R.Lenart-Gansiniec), s. 101-114.
  • Zrównoważona karta wyników w kontekście zarządzania procesowego (U.Feliniak), s. 115-126.
  • Komplementarność perspektyw balanced scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wieloodziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (P.Antonowicz, P.Skrzyniarz, T.Stawicka, A.Stolarz), s. 127-140.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl