Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształ ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształ ...
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 154 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki jest obecnie traktowany jako jeden z najistotniejszych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych modelach rozwojowych, w których wiedza i kapitał ludzki endogenizują postęp technologiczny. Kapitał ludzki ma zatem swój wymiar makroekonomiczny (przez związki z wzrostem i rozwojem gospodarczym), choć niemniej istotny jest jego wymiar mikroekonomiczny - indywidualnych decyzji gospodarstw domowych i organizacji. Zróżnicowanie wymiarów kształtowania kapitału ludzkiego determinuje zróżnicowanie w definiowaniu pojęcia w poszczególnych przypadkach. Z teorii kapitału ludzkiego wynikają też liczne implikacje dla zainteresowań teoretyków i praktyków w analizowanej dziedzinie. To zróżnicowanie ujawnia się w prezentowanej publikacji. Dotyka ona każdego z wprowadzonych wymiarów, choć w największym zakresie koncentruje się na wąskim ujęciu kapitału ludzkiego (problematyka kwalifikacji oraz kształcenia głównie na poziomie wyższym). W pracy odnaleźć można także nawiązania do problematyki funkcjonowania rynku pracy oraz kwestii pomiaru kapitału ludzkiego organizacji. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z 7 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Szkolnictwo wyższe w świetle wybranych dokumentów - Polska na tle wybranych krajów europejskich (Gabriela Wronowska), s. 7-24.
  • Publiczne koszty studiowania (Wojciech Jarecki), s. 25-40.
  • Zmiany w strukturze wykształcenia w krajach unijnych w latach 2002 - 2012 (Marek Kunasz, Patrycja Zwiech), s. 41-60.
  • Prognoza popytu na nauczycieli w województwie zachodniopomorskim do 2019 roku (Agnieszka Kościelniak), s. 61-82.
  • Znajomość języków obcych wśród dorosłych Polaków (Anna Turczak), s. 83-98.
  • Zatrudnienie a nierównomierność rozkładu dochodów w Unii Europejskiej (Patrycja Zwiech, Marek Kunasz), s. 99-116.
  • Analiza efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych metodą VAIC na przykładzie Polskiego Radia Szczecin S.A. (Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 117-132.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl