Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, M.Kunasz, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Wdrażanie zarządzania procesami w organi ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Wdrażanie zarządzania procesami w organi ...
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 162 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Postępujące procesy globalizacyjne, zmienność otoczenia, rozwój nauk o zarządzaniu, rosnące wymagania interesariuszy niewątpliwie determinują wprowadzenie w organizacjach nowych rozwiązań organizacyjno-technologicznych. Wspomagane są one często przez podejście procesowe w zarządzaniu organizacją.

Współcześnie zarządzanie procesowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Niniejsza monografia odpowiada na zapotrzebowanie rynku w tym zakresie. Zawiera bowiem rozważania poświęcone organizacji procesowej (głównie problemom projektowania i wdrażania), jak i podejściu procesowemu w różnych koncepcjach, modelach i metodach zarządzania. Zaprezentowane w publikacji artykuły przedstawiają zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania procesami w organizacji. Stanowią ważny przyczynek do dyskusji nad tendencjami, trendami do podejścia procesowego tak w literaturze przedmiotu, jak i w praktycznym funkcjonowaniu organizacji.

SPIS TREŚCI:
 • Wybrane aspekty podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją (G.Wójcik), s. 5-15.
 • Dojrzałość organizacji procesowych w Polsce (B.Wyrzykowska), s. 16-26.
 • Implementacja zarządzania procesowego w organizacji w świetle badań ankietowych (M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka), s. 27-41.
 • Założenia ISO 9001:2015 w architekturze współczesnego otoczenia (M.Chojnacka), s. 42-54.
 • Analiza porównawcza modeli podejścia procesowego i projekt własny na przykładzie branży spożywczej (A.Walaszczyk, M.Rajkiewicz), s. 55-63.
 • Stopień wdrożenia podejścia procesowego w organizacjach funkcjonujących w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 - wyniki badań z rynku polskiego (A.Gębczyńska), s. 64-74.
 • Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa wynikająca z implementacji ISO 9004:2009 (J.Suska), s. 75-91.
 • Na drodze do implementacji Lean Management. Test Siedmiu Barier (T7B) (J.Fiuk), s. 92-103.
 • Procedura wdrażania lean management w przedsiebiorstwach produkcyjnych średniej wielkości - studium przypadku (P.Walentynowicz, P.Pocałujko), s. 104-120.
 • Praktyka wdrażania narzędzi Lean Management na przykładzie trzech dużych firm produkcyjnych (A.Maleszka, M.Linke), s. 121-129.
 • Rachunkowość finansowa jako źródło informacji na potrzeby zarządzania procesami (A.Szydełko), s. 130-142.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl