CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, E. Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć student ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć student ...
Monografia: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

E. Mazur-Wierzbicka

Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.

Wejść: 166 Pobrań: 0

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl