Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice, M.Młokosiewicz (red.)
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, ...
Monografia: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice

M.Młokosiewicz (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 159 Pobrań: 0

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl