Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy, M.Młokosiewicz (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Praca: Tworzenie kapitału społecznego: postawy, ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Tworzenie kapitału społecznego: postawy, ...
Monografia: Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy

M.Młokosiewicz (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 368 Pobrań: 0