Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwa ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwa ...
Monografia: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 127 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Celem pracy była analiza zakresu wdrożeń rozwiązań procesowych w organizacjach z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego (z uwzględnieniem wielu kryteriów różnicujących tę populację). Przyjętemu celowi pracy oraz 4 postawionym hipotezom badawczym podporządkowano plan realizacji przedsięwzięcia badawczego w postaci 6 zaprogramowanych szczegółowych zadań badawczych oraz układ pracy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter teoretyczny (studia literaturowe), kolejny - metodologiczny, a następne dwa - charakter empiryczny. Pracę kończy podsumowanie, w którym dokonano weryfikacji postawionych hipotez badawczych. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych nad zarządzaniem procesowym w przedsiębiorstwach z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono na losowej próbie 603 pracowników przedsiębiorstw z obu wymienionych województw. Materiał empiryczny do badań gromadzono w okresie kwiecień - czerwiec 2009 roku. Niniejsza praca stanowi podsumowanie omawianego projektu badawczego.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl