WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Kapitał ludzki
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Kapitał ludzki
I Konferencja z cyklu '', Międzyzdroje, 21-22.04.2016 r.

Data - zgłoszenia: 30.11.2015, przesłania referatu: 31.12.2015, wniesienia opłaty: 22.01.2016
Cena opcji uczestnictwa: od 850 zł do 1250 zł, publikacji: 650 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopiśśmie "Marketing i Rynek" (6 pkt. MNiSW)

strona www: , e-mail:


II Konferencja z cyklu '', Międzyzdroje, 16-18.05.2018 r.

Data - zgłoszenia: 10.11.2017, przesłania referatu: 30.11.2017, wniesienia opłaty: 31.01.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 900 zł do 1400 zł, publikacji: 700 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopiśmie punktowanym

strona www: , e-mail:


Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl