WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Kapitał ludzki
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Kapitał ludzki
I Konferencja z cyklu '', Międzyzdroje, 21-22.04.2016 r.

Data - zgłoszenia: 30.11.2015, przesłania referatu: 31.12.2015, wniesienia opłaty: 22.01.2016
Cena opcji uczestnictwa: od 850 zł do 1250 zł, publikacji: 650 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopiśśmie "Marketing i Rynek" (6 pkt. MNiSW)

strona www: , e-mail:


II Konferencja z cyklu '', Międzyzdroje, 16-18.05.2018 r.

Data - zgłoszenia: 10.11.2017, przesłania referatu: 30.11.2017, wniesienia opłaty: 31.01.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 900 zł do 1400 zł, publikacji: 700 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopiśmie punktowanym

strona www: , e-mail:Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl