WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

CSR
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy
Pytania na egzamin
Hasła do prac
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
CSR
III Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 14.06.2019 r.

Data - zgłoszenia: 2018.12.10, przesłania referatu: 2019.03.31, wniesienia opłaty: 2019.03.31
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 15-16.06.2018 r.

Data - zgłoszenia: 2018.05.10, przesłania referatu: 2018.05.27, wniesienia opłaty: 2018.05.15
Cena opcji uczestnictwa: od 500 zł do 850 zł, publikacji: 600 zł, Nocleg: nie, Publikacja: artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek" (9 pkt. MNiSW)

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 09.06.2017 r.

Data - zgłoszenia: 2017.04.30, przesłania referatu: 2017.05.10, wniesienia opłaty: 2017.05.25
Cena opcji uczestnictwa: od 450 zł do 700 zł, publikacji: 600 zł, Nocleg: nie, Publikacja: artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek" (9 pkt. MNiSW)

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


Aktualne konferencje
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku
22.11.2019 r.

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
22-24.04.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl