WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Zarządzanie jakością
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Zarządzanie jakością
IV Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 29.03.2019 r.

Data - zgłoszenia: 17.01.2019, przesłania referatu: 28.02.2019, wniesienia opłaty: 28.02.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 20.05.2016 r.

Data - zgłoszenia: 10.03.2016, przesłania referatu: 10.03.2016, wniesienia opłaty: 10.03.2016
Cena opcji uczestnictwa: od 300 zł do 300 zł, publikacji: 300 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 12.05.2017 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2017, przesłania referatu: 31.03.2017, wniesienia opłaty: 31.03.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 400 zł do 400 zł, publikacji: 400 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 11.05.2018 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2018, przesłania referatu: 31.03.2018, wniesienia opłaty: 31.03.2018
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: 400 zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.euStatystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl