WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Konferencje archiwalne
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Konferencje archiwalne
IV Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 29.03.2019 r.

Data - zgłoszenia: 17.01.2019, przesłania referatu: 28.02.2019, wniesienia opłaty: 28.02.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


IV Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 22.11.2019 r.

Data - zgłoszenia: 30.06.2019, przesłania referatu: 20.09.2019, wniesienia opłaty: 20.09.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: , Publikacja:

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Czas na rozwój. Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców', Świnoujście, 21-23.05.2015 r.

Data - zgłoszenia: 15.06.2014, przesłania referatu: 15.10.2014, wniesienia opłaty: 15.03.2015
Cena opcji uczestnictwa: od 850 zł do 1250 zł, publikacji: 750 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopismach: Studia i Prace WNEiZ US oraz Marketing i Rynek (w obu przypadkach 9 pkt. na liście czasopism punktowanych MNiSW)

strona www: http://czasnarozwoj.eu/, e-mail: czasnarozwoj@tlen.pl


I Konferencja z cyklu '', Międzyzdroje, 21-22.04.2016 r.

Data - zgłoszenia: 30.11.2015, przesłania referatu: 31.12.2015, wniesienia opłaty: 22.01.2016
Cena opcji uczestnictwa: od 850 zł do 1250 zł, publikacji: 650 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopiśśmie "Marketing i Rynek" (6 pkt. MNiSW)

strona www: , e-mail:


I Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 20.05.2016 r.

Data - zgłoszenia: 10.03.2016, przesłania referatu: 10.03.2016, wniesienia opłaty: 10.03.2016
Cena opcji uczestnictwa: od 300 zł do 300 zł, publikacji: 300 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


IV Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 19-20.06.2020 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2020, przesłania referatu: 30.05.2020, wniesienia opłaty: 10.05.2020
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Czas na rozwój. Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców', Świnoujście, 18-20.05.2017 r.

Data - zgłoszenia: 30.09.2016, przesłania referatu: 30.10.2016, wniesienia opłaty: 30.03.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 850 zł do 1350 zł, publikacji: 750 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopismach: Studia i Prace WNEiZ US oraz Marketing i Rynek (w obu przypadkach 9 pkt. na liście czasopism punktowanych MNiSW)

strona www: http://czasnarozwoj.eu/, e-mail: czasnarozwoj@tlen.pl


II Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 17.03.2017 r.

Data - zgłoszenia: 03.03.2017, przesłania referatu: 03.03.2017, wniesienia opłaty: 03.03.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 250 zł do 250 zł, publikacji: 250 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu '', Międzyzdroje, 16-18.05.2018 r.

Data - zgłoszenia: 10.11.2017, przesłania referatu: 30.11.2017, wniesienia opłaty: 31.01.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 900 zł do 1400 zł, publikacji: 700 zł, Nocleg: tak, Publikacja: artykuł w czasopiśmie punktowanym

strona www: , e-mail:


III Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 16.03.2018 r.

Data - zgłoszenia: 28.02.2018, przesłania referatu: 02.03.2018, wniesienia opłaty: 02.03.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 250 zł do 250 zł, publikacji: 250 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 15-16.06.2018 r.

Data - zgłoszenia: 10.05.2018, przesłania referatu: 27.05.2018, wniesienia opłaty: 15.05.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 500 zł do 850 zł, publikacji: 600 zł, Nocleg: nie, Publikacja: artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek" (9 pkt. MNiSW)

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii', Międzyzdroje, 14-16.10.2020 r.

Data - zgłoszenia: 30.11.2019, przesłania referatu: 31.01.2020, wniesienia opłaty: 29.02.2020
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: tak, Publikacja: rozdział w monografii z wydawnictwa z listy MNiSW

strona www: http://konferencja.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@konferencja.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 14.06.2019 r.

Data - zgłoszenia: 10.12.2018, przesłania referatu: 31.03.2019, wniesienia opłaty: 31.03.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 12.05.2017 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2017, przesłania referatu: 31.03.2017, wniesienia opłaty: 31.03.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 400 zł do 400 zł, publikacji: 400 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 11.05.2018 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2018, przesłania referatu: 31.03.2018, wniesienia opłaty: 31.03.2018
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: 400 zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 09.12.2016 r.

Data - zgłoszenia: 30.11.2016, przesłania referatu: , wniesienia opłaty: 04.12.2016
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 09.06.2017 r.

Data - zgłoszenia: 30.04.2017, przesłania referatu: 10.05.2017, wniesienia opłaty: 25.05.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 450 zł do 700 zł, publikacji: 600 zł, Nocleg: nie, Publikacja: artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek" (9 pkt. MNiSW)

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.euStatystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl