WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Aktualności
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Aktualności
Nowy rok akademicki

2021-10-01

Witamy w kolejnym roku akademickim!Polecamy uwadze kolejną monografię pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim

2020-05-30

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się monografia autorstwa W.Jareckiego, M.Kunasza, E.Mazur-Wierzbickiej i P.Zwiech „,Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego”, sumująca realizowany w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim począwszy od jej utworzenia (dwie edycje) wielowątkowy projekt badawczy poświęcony zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego. Projekt ten dotyczył badań i w ich efekcie oceny w badanych podmiotach wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności podsystemów doboru, oceniania, motywowania i rozwoju pracowników.Nowa lokalizacja Katedry

2020-03-02

Kolejne historyczne wydarzenie. W związku z restrukturyzacją Katedra przeniosła się od nowego semestru do budynku Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Kampusu Cukrowa. Pracownicy Katedry zostali rozlokowani na 6 piętrze w wieżowcu.Zakres tematyczny seminarium

2020-01-08

W witrynie zaprezentowano zakres tematyczny seminariów proponowanych przez pracowników Katedry!Nowy rok akademicki

2019-10-01

Witamy w kolejnym roku akademickim! To ważny moment w historii naszej Katedry. W efekcie zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim implikowanych reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób.
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl