WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Konferencja Kapitał ludzki 2024
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Konferencja Kapitał ludzki 2024
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

O cyklu | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | V edycja | Wykaz konferencji | 

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Konferencji Naukowej


"Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna"

Międzyzdroje, 15-17.05.2024 r.


Wkrótce więcej szczegółów! Już dziś zapraszamy serdecznie!


CELE I MOTYW PRZEWODNI

Konferencja adresowana jest do zróżnicowanego spektrum przedstawicieli różnych subdyscyplin z wielu obszarów naukowych, których łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego. To unikalny wyróżnik koncepcji merytorycznej tego przedsięwzięcia naukowego. Organizatorzy Konferencji przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. W taką koncepcję mogą się wpisać poza przedstawicielami subdyscyplin zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy także przedstawiciele środowisk naukowych koncentrujących się na problematyce psychologii, socjologii czy pedagogiki pracy a także ergonomii czy etyki biznesu. Taka Konferencja może więc stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych.

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz bardzo szeroka integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

TEMATYKA KONFERENCJI
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, coaching i szkolenie, utrzymanie pracowników, planowanie ścieżki kariery, strategie personalne, dysfunkcje i patologie w sferze personalnej, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim (elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, praca zdalna, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnościami, work-life balance, zarządzanie talentami);
 • Zachowania organizacyjne (grupy i zespoły, zarządzanie zmianą, konflikt i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna);
 • Rynek pracy (bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, zdrowie, polityka rynku pracy, marka pracodawcy);
 • Pedagogika pracy i ekonomika edukacji (edukacja zdalna, praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, efektywność kształcenia, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą);
 • Psychologia pracy;
 • Socjologia pracy;
 • Wartości w organizacji (etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne);
 • Nierówności społeczno-ekonomiczne (dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo);
 • Polityka rodzinna i społeczna;
 • Ergonomia (ergonomia stanowiska pracy, ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna).
KALENDARIUM
 • do 30.11.2023 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji),
 • do 31.01.2024 - uiszczenie opłaty konferencyjnej,
 • do 15.02.2024 - nadsyłanie pełnych tekstów prac,
 • do 20.04.2024 - przesłanie programu Konferencji,
 • 15-17.05.2024 - Konferencja.
RADA PROGRAMOWA

w przygotowaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr hab. prof. US Marek Kunasz (Przewodniczący)
 • dr Agnieszka Kwarcińska (Sekretarz)
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
 • dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
 • dr Karolina Drela
 • dr Magdalena Kogut-Jaworska
 • dr Marta Młokosiewicz
 • dr Alicja Nerć-Pełka
 • dr Jarosław Poteralski
 • dr Aneta Sokół
 • mgr Martyna Kostrzewska
 • mgr Ewelina Konarska-Michalczyk
 • mgr Izabela Osek
MIEJSCE KONFERENCJI

VESTINA Wellness & Spa Hotel ***
Adres: ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje

VESTINA Wellness & Spa Hotel *** jest położony we wschodniej części Międzyzdrojów, zaledwie 50 m od plaży, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Rozpoczynająca się tuż przy hotelu Promenada Gwiazd prowadzi wprost do słynnej Alei Gwiazd, słynnego międzyzdrojskiego molo oraz pozostałych atrakcji nadmorskiej promenady.

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

PUBLIKACJE

w przygotowaniu

OPŁATY

w przygotowaniu