WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

O cyklu
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
O cyklu
O cyklu | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | V edycja | Wykaz konferencji |

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/


Konferencja odbywa się w ramach cyklu zainicjowanego w 2016 roku w perspektywie dwuletniego interwału. Inicjatorem cyklu jak i organizatorem Konferencji jest Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja adresowana jest do zróżnicowanego spektrum przedstawicieli różnych subdyscyplin z wielu obszarów naukowych, których łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego. To unikalny wyróżnik koncepcji merytorycznej tego przedsięwzięcia naukowego. Organizatorzy Konferencji przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. W taką koncepcję mogą się wpisać poza przedstawicielami subdyscyplin zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy także przedstawiciele środowisk naukowych koncentrujących się na problematyce psychologii, socjologii czy pedagogiki pracy a także ergonomii czy etyki biznesu. Taka Konferencja może więc stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych.

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz bardzo szeroka integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

Najbliższa edycja Konferencji odbędzie się w dniach 15-17.05.2024 roku w Międzyzdrojach.

Zapraszamy serdecznie!  • Adres witryny cyklu konferencyjnego: HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/
  • Dostęp do strony najbliższej edycji Konferencji: Wejdź
  • Kontakt e-mail: konferencja.kzkl@usz.edu.pl