Bazy | Dodaj | Plik | Linki

HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/


Konferencja odbywa się w ramach cyklu zainicjowanego w 2016 roku w perspektywie dwuletniego interwału. Inicjatorem cyklu jak i organizatorem Konferencji jest Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja adresowana jest do zróżnicowanego spektrum przedstawicieli różnych subdyscyplin z wielu obszarów naukowych, których łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego. To unikalny wyróżnik koncepcji merytorycznej tego przedsięwzięcia naukowego. Organizatorzy Konferencji przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. W taką koncepcję mogą się wpisać poza przedstawicielami subdyscyplin zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy także przedstawiciele środowisk naukowych koncentrujących się na problematyce psychologii, socjologii czy pedagogiki pracy a także ergonomii czy etyki biznesu. Taka Konferencja może więc stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych.

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz bardzo szeroka integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

Najbliższa edycja Konferencji odbędzie się w dniach 15-17.05.2024 roku w Międzyzdrojach.

Zapraszamy serdecznie!