Bazy | Dodaj | Plik | Linki
opracowano na podstawie Zarządzenia nr 6/2019 Dziekana WEFiZ US z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych:

LINK DO ZARZĄDZENIA

Hasła identyfikacyjne dla prac na kierunku "Zarządzanie":