WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Historia Katedry
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Historia Katedry
Jako nowa jednostka organizacyjna w strukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim rozpoczęła swoje istnienie 1 października 2014 roku. Historia powstania Katedry sięga jednak roku 1991, kiedy to na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Katedrę Mikroekonomii, której kierownikiem została prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, siedmioro pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło - jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Wojciech Jarecki.

Od 1 października 2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Katedry został dr hab. Wojciech Jarecki. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników.

Począwszy od 1 października 2019 r. w efekcie zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób (z czego 5 osób to pracownicy samodzielni). Kierownikiem Katedry został dr hab. prof. US Marek Kunasz.

Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
14-16.10.2020 r.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
19-20.06.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl