WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Historia Katedry
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy
Pytania na egzamin
Hasła do prac
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Historia Katedry
Jako nowa jednostka organizacyjna w strukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim rozpoczęła swoje istnienie 1 października 2014 roku. Historia powstania Katedry sięga jednak roku 1991, kiedy to na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Katedrę Mikroekonomii, której kierownikiem została prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, siedmioro pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło - jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania - Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Wojciech Jarecki.

Od 1 października 2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Katedry został dr hab. Wojciech Jarecki. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników.

Począwszy od 1 października 2019 r. w efekcie zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób (z czego 5 osób to pracownicy samodzielni). Kierownikiem Katedry został dr hab. prof. US Marek Kunasz.

Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
22-24.04.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl