WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

Szkoła Doktorska
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Szkoła Doktorska
Oferta promotorów z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim do Szkoły Doktorskiej US

W Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim zatrudnionych jest 4 samodzielnych pracowników nauki, mogą oni pełnić funkcje promotorów w postępowaniach realizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej. Poniżej przedstawiono listę potencjalnych promotorów z Katedry wraz z informacją o zakresie tematycznym dysertacji. Istnieje również możliwość indywidulnej propozycji tematu, prosimy wówczas o kontakt z jednym z wymienionych promotorów w celu uzyskania dalszych informacji

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US
e-mail: wojciech.jarecki@usz.edu.pl
tel. (91) 444-3173
gab. 605

Tematyka dysertacji:
 • rekrutacja pracowników,
 • wpływ migracji na zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie wiekiem
dr hab. Marek Kunasz, prof. US
e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl
tel. (91) 444 3497
gab. 606

Tematyka dysertacji:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie procesami
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US
e-mail: ewa.mazur-wierzbicka@usz.edu.pl
tel. (91) 444 3198
gab. 619

Tematyka dysertacji:
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • zrównoważony rozwój.
dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US
e-mail: patrycja.zwiech@usz.edu.pl
tel. (91) 444 3177
gab. 604

Tematyka dysertacji:
 • kapitał ludzki,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne,
 • dyskryminacja i wykluczenie społeczne,