WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Prowadzone przedmioty
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Prowadzone przedmioty
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim większość swojej oferty dydaktycznej umiejscawia na kierunku Zarządzanie. Prowadzi też w zgodzie ze swoim profilem przedmioty na innych kierunkach na wydziale macierzystym (m.in. Logistyka, Przedsiębiorczość i Inwestycje) oraz innych wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim i niemieckim). W ofercie Katedry znajdują się następujące przedmioty ogólne i kierunkowe:
 • Ekonomia menedżerska,
 • Ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji,
 • Etyka zawodowa/biznesu,
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • Negocjacje,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Współczesne teorie firmy,
 • Zarządzanie własnym rozwojem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim,
 • Zarządzanie zmianą.
Katedra także oferuje na kierunku Zarządzanie pakiety przedmiotów przedkładanych studentom I i II stopnia w ramach modułów specjalnościowych do wyboru. Studenci kierunku mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:
 • na I stopniu moduł "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
 • na II stopniu moduł "HR Biznes Partner".
Oferta modułów