WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Szkoła Doktorska
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Szkoła Doktorska
Oferta promotorów z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim do Szkoły Doktorskiej US

W Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim zatrudnionych jest 4 samodzielnych pracowników nauki, mogą oni pełnić funkcje promotorów w postępowaniach realizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej. Poniżej przedstawiono listę potencjalnych promotorów z Katedry wraz z informacją o zakresie tematycznym dysertacji. Istnieje również możliwość indywidulnej propozycji tematu, prosimy wówczas o kontakt z jednym z wymienionych promotorów w celu uzyskania dalszych informacji

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US
e-mail: wojciech.jarecki@usz.edu.pl
tel. (91) 444-3173
gab. 605

Tematyka dysertacji:
 • rekrutacja pracowników,
 • wpływ migracji na zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie wiekiem
dr hab. Marek Kunasz, prof. US
e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl
tel. (91) 444 3497
gab. 606

Tematyka dysertacji:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie procesami
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US
e-mail: ewa.mazur-wierzbicka@usz.edu.pl
tel. (91) 444 3198
gab. 619

Tematyka dysertacji:
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • zrównoważony rozwój.
dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US
e-mail: patrycja.zwiech@usz.edu.pl
tel. (91) 444 3177
gab. 604

Tematyka dysertacji:
 • kapitał ludzki,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne,
 • dyskryminacja i wykluczenie społeczne,

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl